O mnie

W Poradni pracują specjalistki z dziedziny psychologii i seksuologii. Dbając o jakość świadczonej pomocy, zespół stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poddaje pracę terapeutyczną regularnej superwizji.

Standardy pracy Poradni opierają się na współczesnym stanowisku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uwzględniając Deklarację Praw Seksualnych i Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a także z zachowaniem zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.